boeken 5

Mien moeke

In oktober 2019 is verschenen de dichtbundel Mien moeke, een reeks van 36 gedichten die Aafke na de dood van haar moeder geschreven heeft. De bundel komt uit bij kunstuitgeverij Philip Elchers in Groningen.  Ze zijn geschreven in het Gronings, de eerste taal van Aafke, en gaan over het leven van haar moeder in Delfzijl, Zuidhorn en Deventer, en over haar eigen kindertijd. Bij de gedichten heeft Aafke tekeningen gemaakt. Uitgegeven door Philip Elchers.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg is een gezamenlijk boekje van Aafke Steenhuis en Jan Joost Teunissen,  met drie verhalen van Jan Joost en twintig tekeningen van Aafke van Jan Joost, tussen zijn 20e en 70e, van Aafke. Het is in mei 2018 bij uitgever Philip Elchers verschenen omdat Aafke en Jan Joost vijftig jaar bij elkaar zijn.

 

 

 

 

 

Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten Eind 2017 is er een nieuw en bijzonder boek uitgekomen van Aafke Steenhuis: Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten.

Al heel jong, vanaf haar negende, schrijft Aafke Steenhuis – nu schrijfster, schilder en journaliste – in een schrift wat ze die dag gedaan heeft. Sindsdien houdt ze vrijwel onafgebroken een dagboek bij. Dat zijn nu zo’n 150 schriften. Veel beschrijvingen gaan over geluk en ellende in de liefde, over reizen, tekenen en schrijven, de boeken die ze leest, over haar werk als redacteur van de Groene Amsterdammer, haar vele ontmoetingen met internationale schrijvers en cineasten, zoals Czeslaw Milosz, Marguerite Duras, Christa Wolf, Doris Lessing, Nathalie Sarraute, Andrej Bitov, Hella Haasse en vele anderen. Soms schrijft ze over wandelingen en fietstochten in de natuur.
Al jong houdt ze ook van tekenen. Vanaf haar elfde maakt ze haar eerste zelfportretten. Ze heeft in haar atelier talloze tekenboeken en schilderijen, waaronder zo’n 150 zelfportretten. Geregeld heeft ze exposities en houdt ze lezingen over haar werk. Ze tekent zichzelf vanuit dezelfde behoefte als waarom ze een dagboek bijhoudt: wie ben je? Wat is een mens? Zestig jaar zelfonderzoek in dagboeken en zelfportretten: dat is uniek. Vanuit de behoefte om haar leven te overzien, maakte Aafke Steenhuis een keuze uit haar dagboeken en tekeningen: wie ben je? Wat is een mens? Het boek bevat zestig jaar observaties, is tegelijk heel persoonlijk maar het beschrijft ook de politiek en de tijdgeest, en haar ontmoetingen met grote internationale schrijvers? Het boek komt uit bij kunst- en literatuuruitgever Philip Elchers in Groningen; het kost 22,50 euro is te koop bij de boekhandel en bij de uitgever www.philipelchers.nl

boek_frontDe magie van het IJ – Panorama Amsterdam Noord (2015) gaat over de grote veranderingen in Amsterdam Noord, en over de diepe geschiedenis ervan. Het voormalige gemeentehuisje van Nieuwendam, waar Aafke Steenhuis woont, is een huis met een lange en rijke historie. Het huis heeft veel gezien en meegemaakt: zeilschepen, sloepen, stoomboten, binnenvaartschepen en cruiseschepen die in de loop van de tijd op het IJ voorbijvoeren, de komst van elektriciteit en waterleiding, de armoede en de voedselverstrekking tijdens de Eerste Wereldoorlog, de overstroming van Waterland in 1916, de heftige discussies in die tijd over aansluiting bij Amsterdam. Maar ook: Waterland als een trog uit de IJstijd, de geschiedenis van het Oer IJ en het IJ, de ontginning van het veen van Waterland, de inkrimping van de bodem, de bouw van dijken, de vele overstromingen, zoals de dramatische overstroming van 1916. Middelpunt van alle verhalen is het IJ, de brede waterstroom tussen de stad Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam Noord. Al eeuwenlang hebben de bewoners van beide oevers hun bestaan en hun welvaart aan het IJ te danken.
Uitgegeven door Philip Elchers, www.philipelchers.nl, 25 euro

de-eemsDe Eems – Een stroom van beelden (2014) is een prachtig uitgevoerd boek met 33 tekeningen van de Eems. Daarbij informatieve en dichterlijke teksten die op de beelden betrekking hebben. Met een voorwoord van journalist Max Arian over de achtergronden van het werk. Het is uitgegeven door uitgeverij Philip Elchers in Groningen, en is daar ook te bestellen:
www.philipelchers.nl; Oude Boteringestraat 41, 9712 GD Groningen. Tel.050- 5775574.

boek_winterWinter in Waterland; Een schaatshooglied (2012) is een lang prozagedicht, met veel gekleurde tekeningen en zwart-wit-krijttekeningen, over een schaatstocht langs de Waterlandse dorpen ten noorden van Amsterdam. Tegelijk is het schaatsverhaal een tocht door het leven en door de liefde.
Het boek, formaat 23 x23 cm, heeft 48 pagina’s, en is rijk geïllustreerd met tekeningen van Aafke Steenhuis. Het is erg mooi uitgegeven door uitgeverij Philip Elchers in Groningen. Het kost 19,50 euro en is via deze link te bestellen!